Bravida uppdaterar sina finansiella måltal

I samband med den pågående uppdateringen av Bravidas affärsplan har bolaget även uppdaterat sina finansiella måltal.  

Regulatorisk pressmeddelande

Som en del i Bravidas pågående strategiarbete har styrelsen beslutat att uppdatera Bravidas mål för tillväxt, som nu justeras till > 5 procent. Även målet avseende kapitalstruktur har justerats, med beaktande av IFRS 16.

Bravidas uppdaterade finansiella mål:

•    EBITA-marginal: >7 %, inklusive utspädningseffekt från förvärv
•    Omsättningstillväxt: >5 %
•    Kassagenerering (IAS 17): >100 %
•    Kapitalstruktur: <2,5x nettoskuldsättning / EBITDA
•    Utdelningspolicy: >50 % av nettoresultatet 

De finansiella målen för kassagenerering, EBITA-marginal* och utdelning är oförändrade. 

Det nya målet baseras på bedömd framtida marknadsutveckling
Bravidas nya tillväxtmål är baserat på bedömd framtida marknadsutveckling, samt Bravidas bedömda tillväxt framöver genom förvärv. Mattias Johansson, vd och koncernchef, förklarar:

– I år firar Bravida fem år på börsen. Sedan 2015 har omsättningen vuxit från 12 till 20 miljarder – hela tiden med en stabil och god lönsamhet. Under tiden har aktiekursen mer än dubblats och aktieägarna har fått en totalavkastning på 160 procent. 

– Bravida har en bra grund att stå på och vi kommer att fortsätta växa lönsamt, både organiskt och genom förvärv. Men när vi växer är det naturligt att tillväxten relativt omsättningen blir lägre. Därför justerar vi nu vårt tillväxtmål, säger Mattias Johansson. 
 

* EBITA-marginal avser rapporterad EBITA (jämfört med tidigare justerad EBITA, då Bravida i praktiken inte har justerat EBITA sedan 2017.)

För mer information, vänligen kontakta: 
Mattias Johansson, VD och koncernchef, Bravida. Tfn: +46 8 695 20 00
Åsa Neving, CFO, Bravida. Tfn: +46 8 695 22 87

 

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2020 kl 08:00 CET.