Bravida vinner installationsavtal i Viking Link-projektet

Bravida Danmark har tecknat ett avtal med Energinet för installation av el, vs, ventilation, kyla och automation i en omvandlarstation i Viking Link-projektet, den cirka 765 kilometer långa elförbindelsen mellan Danmark och Storbritannien. Det totala orderbeloppet uppgår till cirka 61 MDKK.

Pressmeddelande

Elförbindelsen mellan Jylland i Danmark och Storbritannien kommer att göra det möjligt att överföra elektricitet mellan länderna. Länken ska ge en mer effektiv användning av förnybar energi, tillgång till hållbar energiförsörjning och ökad leveranssäkerhet. I projektet kommer Bravida att ansvara för ett antal tekniska installationer i omvandlarstationen som ska byggas i Revsing, Danmark.  

- Vi är mycket stolta över att få vara en del av detta mycket speciella infrastrukturprojekt. På sikt kommer Viking Link att ge en bättre leveranssäkerhet och säkerställa en mer effektiv användning av förnybar energi, säger Jørn Tønnes, regionchef för Bravida Danmark Region Syd.

Bravida har erfarenhet av liknande uppdrag med anvancerad teknik i projektet Skagerrak 4, med installationer i Norge och Danmark.

Arne Hartwigsen, projektledare för Civil Works i Revsing, Energinet, kommenterar:

- Det är naturligtvis en stor milstolpe att komma igång med byggandet av omvandlarstationen, och det är något vi länge har sett fram emot. Det blir spännande att äntligen få sätta igång, säger Arne Hartwigsen.

Projektet förväntas vara klart i maj 2022.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Morten Kjellev, kommunikationschef Bravida
morten.kjellev@bravida.se
+46 72 226 37 79