Bravida publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2023

Bravida Holding AB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2023 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats.  

Regulatorisk pressmeddelande

– 2023 har varit ett både spännande och utmanande år för Bravida. Trots en motig marknad står vi förhållandevis stadigt. Vi är en möjliggörare för klimatomställningen och ser till att det som bara måste fungera fungerar, oavsett konjunktur och omvärldsförutsättningar, kommenterar Mattias Johansson, vd och koncernchef på Bravida.  

Läs mer i Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2023, som finns tillgänglig via följande länk:

https://investors.bravida.com/sv/rapporter-och-presentationer

Bravida har valt att inte trycka och distribuera års-och hållbarhetsredovisningen. För aktieägare och andra intressenter som saknar möjlighet att ta del av årsredovisningen digitalt, kan en tryckt års- och hållbarhetsredovisning beställas genom att kontakta Bravida via e-post till: kommunikation@bravida.se


För mer information, vänligen kontakta:
Peter Norström, IR-ansvarig
Telefon: +46 8 695 20 07
peter.norstrom@bravida.se


Informationen är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2024 kl. 09:00 CET.