Kontakt

Välkommen att kontakta oss

Bravida servicecenter Säkerhet

Säkerhet - dygnet runt
Telefon: 0771-128 128
E-post: service.sakerhet@bravida.se

Fastighetsjour Stockholm, dygnet runt
Telefon: 020-212 112

Övriga serviceärenden och jour 

bravida.se/kontakt/ - sök på relevant ort/kontor

Bravida försäljning

Växel: 08-602 30 00
affarsstod.sakerhet@bravida.se

Bravida kameraövervakning

Telefon: 010-130 65 00
Fax: 010-130 65 29
E-post: info.kamera@bravida.se

Bravida kameraövervakning - support

Telefon: 010-130 65 02
E-post: support.kamera@bravida.se