Datacenter

Bravida har installerat i Facebooks datacenter i Luleå.

Bravida har genomfört alla installationsarbeten i Facebooks datacenter i Luleå, ett av världens mest högteknologiska och energieffektiva datacenter, miljöcertifierad enligt LEED med kapacitet att hantera en betydande del av datatrafiken från facebookanvändare runt om i världen. Att bygga det nya datacentret var komplext i många dimensioner. Förutom de tekniska utmaningarna ställde projektets omfattning och snäva tidplan stora krav på organisation och utförande.

Ett utmanande projekt

Att framgångsrikt genomföra ett uppdrag av den här storleken kräver en stark organisation och ett nära samarbete, både internt och med externa leverantörer. Med en lång tradition av samordning och förmåga att jobba nära både beställare och leverantörer har Bravida utarbetat lösningar för allt ifrån logistiska utmaningar till fullskaletester i tidigt skede.

Därför valde Facebook Luleå och Bravida

Med 900 miljoner användare som laddar upp 300 miljoner bilder och installerar 20 miljoner applikationer varje dag, skapas ett enormt datalagringsbehov för Facebook. Ett behov som växer för varje dag.

Med en egen utvecklad installationslösning sökte Facebook en aktör för att klara av den komplexa uppgiften att anpassa lösningen samt planera och leverera alla installationer till serverhallen. Uppdraget gick till Bravida tillsammans med NCC och två amerikanska byggbolag, där Bravida hade ett helhetsansvar för installationsarbetet som omfattade projektering, planering och installation av all el, vs och ventilation samt sprinkler och brandlarm.

Bravida Fire & Security har installerat Autronicas brandlarmsystem AutroSafe 4 i datacentret. Parallellt har Bravida installerat ett en mil långt brandsläckningssystem.