Sjukhus

Bravida Fire & Security har under de senaste åren arbetat med ett tiotal stora sjukhusprojekt i Skandinavien, till exempel S:t Olavs sjukhus i Trondheim, Östfolds nya centralsjukhus utanför Sarpsborg, Danderyds sjukhus i Stockholm och Herlev sjukhus i Danmark.

Östfolds centralsjukhus

Östfolds nya centralsjukhus utanför Sarpsborg, sydost om Oslo, är ett av Norges modernaste. Den enorma anläggningen på 82 500 kvm motsvarar en yta av tolv fotbollsplaner.

Bravida Fire & Securitys leverans omfattade installation av säkerhetsplattformen Bravida Integra innehållande passerkontroll, inbrottslarm, porttelefon och kameror samt person- och överfallslarm till det nya sjukhuset.

Med det nya sjukhuset kommer Östfolds nära 300 000 invånare att få närmre tillgång till ett toppmodernt sjukhus med både lokala och regionala funktioner.