Fastighet

Vi utför drift av alla typer av fastigheter och anläggningar oavsett storlek.

Vi utför drift och underhåll åt energileverantörer och industrier, på produktionsanläggningar för värme, kyla, ånga, hetvatten eller elkraft. Där ser vi till att alla system samverkar optimalt, att inte driftstörningar inträffar och att du får hjälp direkt om problem skulle uppstå. Dessutom finns vi till hands när något går sönder.

Genom vårt kundcenter kan vi erbjuda en enkel och smidig hantering av dina ärenden med återrapportering och uppföljning av statistik och driftsinformation.