Om Bravidas leverans

Som generalentreprenör står Bravida för tjänster inom både generalentreprenad och installationer.

Tjänster inom generalentreprenad:​

 • Anpassning och tillbyggnad av stålstommar
 • Brandklassade innerväggar
 • Tillfälliga arbeten
 • Kablage för övervaknings- och passersystem
 • Betongfundament för generatorer och vattentank
 • Detaljritningar
 • BIM-samordning

Installationer inom El, Kraft, VS, Vent och rör:

 • HVAC​
 • Kyla
 • Bränsleledningar för generatorer
 • Elkraft
 • Belysning
 • Sprinkler​
 • Övervaknings- och passersystem

Projekteringsansvar för bygg och installationer ligger hos kunden.