Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer

Fastighetsautomation - smarta lösningar för optimal energiförbrukning

Med fastighetsautomation integrerar, övervakar och samordnar vi samtliga tekniska system i kundernas fastigheter. Genom ett leverantörsoberoende tjänsteutbud ger vi dig driftsäkerhet, komfort och energieffektivitet. Därmed optimerar vi driftnettot vilket ökar fastigheternas värde.

En partner genom fastighetens hela livscykel

Bravida Critical Power_IMG_5541_Foto Liza Simonsson.jpg

Fastighetsautomation kompletterar Bravidas omfattande erbjudande inom alla teknikområden för service och installation till fastigheter. Vilket gör att Bravida blir en naturlig partner genom fastighetens hela livscykel.

Med vår kompetens och erfarenhet integrerar vi fastigheternas alla tekniska delsystemen då vi även kan sammankoppla fastigheter för att övervaka och optimera dem på distans.

Vi skapar lösningar som passar de allra flesta genom systemstöd för avvikelseanalys, energioptimering och nyttjande av AI och på så sätt kommer våra kunder få den mest optimala energiförbrukningen.

 

 

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig? Ring ditt lokala Bravida kontor så berättar vi mer. Inget uppdrag är för litet eller stort.