Produkter och tjänster

Behovet av brandskydd och säkerhetslösningar varierar mellan olika företag. Gemensamt är att de behöver vara enkla att använda och flexibla så de kan anpassas till alla slags verksamheter.

constrain-268x0--1874380829.jpg

Bravida hjälper dig att hitta rätt säkerhetsnivå till rätt kostnad – vare sig det gäller smarta passersystem, molntjänster eller självtestande brandlarmsdetektorer. Många av produkterna har vi själva utvecklat.

Vi inleder alla våra samarbeten med en nulägesanalys där vi ser över verksamhetens behov. Efter projektering och installation erbjuder vi serviceavtal, där vi ser till att säkerhetsanläggningen alltid har den senaste programvaran och fungerar när den väl behövs.

Inom säkerhet hjälper vi till med:

  • Installation, service och systemadministration  
  • Besökssystem 
  • Driftsäkerhet  
  • Brandlarm
  • Inbrottslarm
  • Kamerabevakning
  • Passerkontroll
  • Serviceavtal säkerhet
  • Lås

Söker du tekniska specifikationer för produkterna Integra, Artifex, Check In eller Autronica vänligen kontakta oss affarsstod.sakerhet@bravida.se eller läs mer hos vår produktleverantör.