Referenser

Vi får säkerhetslösningar att fungera optimalt för din verksamhet. Du kan känna dig trygg med våra leveranser och vår service. Se några av våra referenser här.

Sjukhus

Vård som räddar liv. Dygnet runt. Bravida Fire & Securitys leverans omfattar bland annat installation av säkerhetsplattformen Bravida Integra

Datacenter

Bravida har installerat Facebooks datacenter i Luleå

Utbildning och kommuner

Bravida Fire & Security har lösningar för kunder med olika behov av säkerhet

Besökssystem och porttelefoni

Vi har effektiviserat och moderniserat flera företags receptioner och besökshantering