Industri

Bravida Service Management erbjuder ingenjörstjänster som förbättrar fastighetens eller anläggningens driftsekonomi och miljöpåverkan.

Vi hjälper till med långsiktiga planer och åtgärder för ånga, värme, kyla, ventilation, fjärrvärme, tryckluft, el och styranläggningar för fastigheter och produktionsanläggningar.