Teknikområden

Bravida arbetar med de funktioner som ger fastigheter liv. Vi är en heltäckande teknikpartner med verksamhet inom ett flertal teknikområden.

El

Smartare lösningar som ökar driftsäkerheten

Fire & Security

Brandskydd och säkerhet - trygga lösningar som fungerar när de behövs.

Kraft

Kraft - högspänningsteknik från kraftkälla till vägguttag

Kyla

Kyla - rätt temperatur utan avbrott

Sprinkler

Sprinkler - vi släcker innan brandkåren kommer

Samordning

Grundtanken med samordnade installationer är att de är en sammanhållen enhet

Solceller

En klimatsmart investering som sänker dina kostnader

Automation

Teknik och tjänster i en alltmer digitaliserad fastighetsmarknad