Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer

Teknikområden

Bravida arbetar med de funktioner som ger fastigheter liv. Vi är en heltäckande teknikpartner med verksamhet inom ett flertal teknikområden.

El

Smartare lösningar som ökar driftsäkerheten

Brandskydd och säkerhet

Brandskydd och säkerhet - trygga lösningar som fungerar när de behövs

Ventilation

När luften är bra, mår vi bra

Fire & Security

Brandskydd och säkerhet - trygga lösningar som fungerar när de behövs.

Kraft

Kraft - högspänningsteknik från kraftkälla till vägguttag

Kyla

Kyla - rätt temperatur utan avbrott

Sprinkler/släcklösningar

Sprinkler, släcklösningar - vi släcker innan brandkåren kommer

Teknisk fastighetsdrift

Teknisk drift av fastigheter och anläggningar

Energioptimering

Både du och miljön blir vinnare

Samordning

Grundtanken med samordnade installationer är att de är en sammanhållen enhet

Solceller

En klimatsmart investering som sänker dina kostnader

Avbrottsfri kraftsförsörjning

Vi säkerställer att våra kunders driftmiljöer är igång dygnet runt, året om.

Automation

Teknik och tjänster i en alltmer digitaliserad fastighetsmarknad