Bravida installerar nya bussterminalen vid Slussen i Stockholm

Bravida har fått förtroendet av Stockholms stad att utföra de tekniska installationerna i den nya bussterminalen som byggs i samband med ombyggnaden av Slussenområdet.

Varje dag reser cirka 400 000 personer kollektivt till eller via Slussen. Det gör Slussen till Sveriges näst största knytpunkt för kollektivtrafiken efter
T-centralen. Nya Slussen anpassas till den minskande biltrafiken, med färre bilfiler än idag. Kollektivtrafiken får mer plats, precis som gående och cyklister som får nya och trevligare stråk längs kajerna.

Projektet Slussen är en viktig del i framtidens Stockholm och en satsning inom social hållbarhet för att Stockholm ska fortsätta var en vacker, trygg och livfull stad för alla invånare. Lars Täuber, divisionschef, Division Stockholm Bravida kommenterar:

– Vi är glada över att ha fått förtroendet att utföra detta projekt som kommer att påverka så många människor i årtionden framöver. Jag är stolt över våra skickliga medarbetare som dagligen arbetar med komplexa installationer och jag känner mig trygg med att vi kommer utföra ett bra arbete i gott samarbete även i detta projekt.

Projektet vid namn Entreprenad SN92 Bussterminal installationer, är en utförandeentreprenad som startar oktober 2021 med ett planerat färdigställande hösten 2023.