Bravida säger stopp

Vi på Bravida jobbar i en riskfylld bransch. Ingen vill skadas, men ändå händer det. Det vill vi ändra på.

Varje dag är Bravidas montörer och tekniker ute och jobbar på våra kunders arbetsplatser. Ofta möts vi av ett snabbt tempo, många aktörer och farliga miljöer. Tillbud och olyckor inträffar nästan varje dag. De flesta är inte så allvarliga. 

Men plötsligt händer det. Det som alla barn, partners, syskon, föräldrar och kollegor försöker att inte tänka på. 

510x300_Bravida6.jpg

Samarbete är grundläggande

Antalet olyckor inom byggbranschen är fortfarande för stort. Det vill vi ändra på. Vi vill att alla på arbetsplatsen ska komma hem oskadda, både våra egna medarbetare och kollegor från andra företag. Men som underentreprenör kan vi inte alltid själva styra över arbetsmiljön.

Så hur kan Bravida bidra till att minska antalet olyckor? Grundläggande är att hela tiden föra en dialog med de andra aktörerna på arbetsplatsen. Om vi vågar lyfta risker och vågar säga stopp, kan vi tillsammans få ned antalet olyckor. Det är också därför vi är med i initiativet Håll Nollan, och föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.

Säkerheten är något vi har med oss

Inom Bravida arbetar vi samtidigt intensivt för att skapa en stark säkerhetskultur. Säkerhetskulturen är vårt bästa sätt att undvika det hemska, det som alla fruktar. Den måste varje medarbetare ha med sig. Hela tiden, varje dag.

Grundläggande i säkerhetskulturen är att vi måste ta hand om varandra. Den som upptäcker en risk har ett ansvar att agera - oavsett vem risken gäller. Inför varje arbetsmoment måste vi alltid stanna upp och tänka oss för, och självklart följer vi säkerhetsrutinerna

Vi står bakom våra medarbetare

Men ibland räcker det inte. Ibland känns det helt enkelt inte bra när man ska sätta igång, trots riskbedömningar och rätt skyddsutrustning. Det kan handla om en stökig arbetsplats, oklar ansvarsfördelning eller otillräckliga säkerhetsåtgärder. Eller bara dålig stämning. Vad det än är, tar vi det på allvar. 

Då säger vi stopp

När vi upptäcker arbetsmiljöproblem, försöker vi alltid lösa problemet tillsammans med vår uppdragsgivare. Oftast fungerar det. 

Men om vi inte kan garantera att det är säkert för våra medarbetare att utföra jobbet, säger vi stopp. I några enskilda fall har vi varit tvungna att sätta ned foten. Vi gör det inte lättvindigt, men vi gör det. 

För ingen deadline är viktigare än våra medarbetares säkerhet.