Nordisk arbetsmiljövecka

Arbetsmiljö och säkerhet är avgörande för vår verksamhet – varje dag, året runt. En vecka om året sätter vi extra fokus på frågorna. 2019 infaller Bravidas arbetsmiljövecka 9-13 september.

Hjälm skyddsombud (1).jpgArbetsmiljöveckan involverar alla medarbetare och under veckan skapas utrymme för aktiviteter och samtal kopplat till hälsa och säkerhet. Detta ska bidra till kunskap som vi kan dra nytta av året om.

– Alla som jobbar på Bravida har ett gemensamt ansvar att bidra till en säker och trivsam arbetsplats. Därför är det viktigt att alla involveras – montörer, tekniker, chefer och andra tjänstemän. Arbetsmiljöveckan är ett bra tillfälle att rikta extra ljus på just arbetsmiljöfrågan och att detta är ett av våra viktigaste områden som vi ska arbeta med varje dag, året om, säger Anna Bergström, arbetsmiljöchef Bravida Sverige.

Tema 2019: Vi får den arbetsplats vi passerar. Ser du en risk – våga agera!

På Bravida har vi en nollvision för arbetsplatsolyckor. Till 2020 är vårt mål att halvera antalet olyckor jämfört med 2017. 

Regler, rutiner och krav kommer inte att räcka för att uppnå våra mål inom arbetsmiljö. Nästa steg är därför att arbeta för att skapa en kultur där vi känner omtanke om varandra. Det gör vi genom att våga säga till om vi ser någon som arbetar osäkert.

Under arbetsmiljöveckan sätter vi extra fokus på dessa frågor. Huvudtemat för årets arbetsmiljövecka är att våga säga stopp. Om du ser en risk – oavsett om den gäller dig själv eller en kollega – måste du alltid agera. Vi får den arbetsplats vi passerar.

Samverkan för en säkrare bransch

Under vår årliga arbetsmiljövecka vill vi involvera kunder och samarbetspartners. Vi tror nämligen att vi har mycket att lära av varandra. Genom att dela med oss av vår kunskap hoppas vi kunna skapa en bättre och säkrare bransch, för alla.