Bravidas arbetsmiljövecka

En säker arbetsmiljö är avgörande för vår verksamhet – varje dag, året runt. En vecka om året lägger vi extra stort fokus på vårt viktiga arbete med att skapa en säker arbetsmiljö för våra medarbetare.


Vi får den arbetsplats vi passerar.
Ser du en risk – våga agera!

Arbetsmiljöveckan involverar alla medarbetare och under veckan skapas utrymme för aktiviteter och samtal kopplat till hälsa och säkerhet, det bidrar till en ökad medvetenhet i vårt dagliga arbete.4489_690x460px.jpg

Den årliga arbetsmiljöveckan är en av våra aktiviteter för att stärka vår säkerhetskultur på Bravida. Huvudtemat för 2021 års  arbetsmiljövecka var riskobservationer och riskbedömningar.

Nollvision för arbetsplatsolyckor

På Bravida har vi en nollvision för arbetsplatsolyckor. För oss är det viktigt att vi rapporterar riskobservationer och genomför riskbedömningar, det räddar liv. Målet med arbetsmiljöveckan är att vi tillsammans arbetar för att skapa en säkerhetskultur där vi känner omtanke för varandra och vågar säga ifrån om vi ser någon som arbetar osäkert. Vi får den arbetsplats vi passerar.

Samverkan för en säkrare bransch

Under den årliga arbetsmiljöveckan vill vi samverka med våra kunder och samarbetspartners. Vi har mycket att lära av varandra. Genom att dela med oss av vår kunskap hoppas vi kunna skapa en bättre och säkrare bransch, för alla.