Nordisk arbetsmiljövecka

Bravida har en tydlig nollvision gällande arbetsmiljö – ingen medarbetare i Bravida ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på grund av arbetet. För att utveckla säkerhetskulturen genomför Bravida en årlig arbetsmiljövecka.

Arbetsmiljöveckan involverar alla medarbetare och under veckan skapas utrymme för aktiviteter och samtal kopplat till hälsa och säkerhet. Detta ska bidra till kunskap som vi kan dra nytta av året om.

– Alla som jobbar på Bravida har ett gemensamt ansvar att bidra till en säker och trivsam arbetsplats. Därför är det viktigt att alla involveras – montörer, tekniker, chefer och andra tjänstemän. Arbetsmiljöveckan är ett bra tillfälle att rikta extra ljus på just arbetsmiljöfrågan och att detta är ett av våra viktigaste områden som vi ska arbeta med varje dag, året om, säger Anna Bergström, arbetsmiljöchef Bravida Sverige.

Tema 2018: riskbedömning

Temat för årets arbetsmiljövecka är riskbedömning. En riskbedömning ska alltid genomföras inför ett arbetsmoment. Görs det kan många olyckor undvikas. Därför kommer samtal och utbildningar hållas om riskbedömningar runt om i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Utöver detta fokuserar vi på hur vi ska minimera el-, skär-, och fallolyckor i Bravida. 

Samverkan för en säkrare bransch

Under vår årliga arbetsmiljövecka vill vi involvera kunder, konkurrenter och samarbetspartners. Vi tror nämligen att vi har mycket att lära av varandra. Genom att dela med oss av vår kunskap hoppas vi kunna skapa en bättre och säkrare bransch, för alla.

Så undviker vi olyckor i Bravida

Ta del av vårt interna utbildningsmaterial nedan.