Bravida är samarbetspartner med WaterAid

Det är en mänsklig rättighet att ha tillgång till rent vatten och i Norden är det en självklarhet, men så ser det inte ut överallt i världen idag. Över 840 miljoner människor har inte tillgång till rent vatten och 2,3 miljarder människor saknar tillgång till en toalett.

Bravida installerar livsgivande funktioner runtom i olika byggnader i Sverige, Norge, Danmark och Finland och bidrar till att vi som lever här har rinnande rent vatten i våra kök och fungerande toaletter i badrummen.

Men vad kan Bravida göra för att nå ut längre och hjälpa de människor som idag lever utan tillgång till rent vatten, toaletter och andra livsviktiga funktioner?

Vi samarbetar med WaterAid

WaterAid är en global organisation som finns på plats i länder där rent vatten inte är en självklarhet och där människor tvingas uträtta sina behov utomhus. Genom att stötta deras arbete kan vi vara med och bidra till samhällens livsviktiga funktioner, även i länder dit våra direkta tjänster inte når.

WaterAid arbetar för att länder med brist på rent vatten och toaletter ska få det grundläggande stöd som behövs för att bygga fungerande samhällen där hela befolkningen kan leva värdiga och trygga liv. Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden. Utan rent vatten eller sanitet är människor fångade i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom där miljontals barn slösar dyrbar tid för att samla smutsigt vatten istället för att gå i skolan.

Alla bilder är tagna på Madagaskar av WaterAids fotograf Ernest Randriarimalala. På bilderna ser vi Solo som dansar, Raza sin dricker vatten, elever från katolska skolan i Ampahadimy Fokontany som tvättar sina händer och Volatiana och Solatiana som bär en hink med vatten.