Hållbarhetsprojekt säkrar Enköpings framtid

Bravida har fått i uppgift av Enköpings kommun att installera el, vs och ventilation i stadens nya avloppsreningsverk. Anläggningen är avgörande för vattenmiljön i Mälaren och för kommunens möjlighet att växa i framtiden.
– Det här projektet är precis i linje med Bravidas vision om att bidra till ett hållbart samhälle, säger projektchef Alexander Edstein

Enköpings avloppsreningsverkFoto: Enköpings kommun

Det avloppsreningsverk som just nu är i bruk i Enköping kommer inte att klara kommunens tillväxt och de strikta miljökrav som ställs för framtiden. Därför påbörjas under våren 2024 bygget av en ny, toppmodern anläggning. Bravida har vunnit samtliga delar i upphandlingen och kommer sköta allt inom el, vs, ventilation och styrsystem och samtliga installationer kommer att skräddarsys för just detta projekt. 

– Det ska bli väldigt roligt att sätta i gång med ett viktigt miljöprojekt som kommer att påverka vattenkvalitén och minska övergödningen av Mälaren. Att vara en del av något så samhällsviktigt är en ära för oss, säger Bravidas projektchef Alexander Edstein. 

Alexander Edstein BravidaProjektchef, Alexander Edstein

Avancerad samordning 
Han sitter just nu och sätter alla tidplaner tillsammans med projektledare på Bravida, Enköpings kommun och NCC, som ska bygga fastigheten. Planeringen är ingen enkel uppgift då flera byggnader kommer uppföras samtidigt under en kort period med täta installationsdelar på vissa ställen i samtliga byggnader.

– Samordningen kommer att helt avgöra om vi lyckas då vi jobbar flera parter tillsammans. Teamets största tillgång kommer vara all kunskap, lärdomar och rutiner vi fått från projekt av liknande karaktär. Vi kommer ha stor nytta av det i vårt arbete, säger Alexander Edstein.

Installationer i bottenplattorna sker under våren 2024, sedan fortsätter arbetet under hösten 2024 och framåt. Planen är att allt ska stå klart i juli 2027. 

Automation av rening och styr
Avloppsreningsverket kommer att ha toppmodern teknik med flera processbyggnader och bassänger som utför biologisk, kemisk och mekanisk rening av vattnet i flera steg. Automation för reningsprocessen är en stor del av Bravidas uppdrag, så även automation för styrning i fastigheten.

– En byggnad där mycket data och information rör sig kräver avancerade styrlösningar av oss på Bravida, säger projektägare Magnus Ramström. Man kan se det som att vi ser till att huset får en smart hjärna som ska få el, vs, ventilation med mera att fungera ihop.  

Magnus Ramström från Bravida vid projektet med Enköpings nya avloppsreningsverkProjektägare, Magnus Ramström  

Hållbarhet och infrastruktur i fokus
Projektet går helt i linje med Bravidas vision om att bidra till ett mer hållbart samhälle. 

– Det nya avloppsreningsverket kommer påverka miljön i vattnet men också många människor i och omkring Enköping. Det är också ett viktigt infrastrukturellt projekt som möjliggör för staden att kunna växa i framtiden och säkerställa en renare och mer hållbar miljö för framtida generationer. Vi kommer bidra med vår expertis och tekniska kunskap för att säkerställa att Enköpings avloppsreningsverk är effektivt, hållbart och rustat för att möta framtidens behov, avslutar Alexander.


Fakta om projektet

Vad: Nytt avloppsreningsverk i Enköping
Uppdragsgivare: Enköpings kommun
Bravidas uppdrag: El, vs, ventilation och styrlösningar
Byggentreprenör: NCC
Tidplan: 2024–2027
Antal medarbetare från Bravida: Cirka 40 medarbetare är involverade i projektet