Hållbart badhus i Enköping

Bravida fick uppdraget att installera el, ventilation och vs i det nya badhuset, Pepparotsbadet i Enköping.

Projektet med det nya Pepparotsbadet i Enköping hade ett stort fokus på hållbarhet och Bravida ansvarade för installation av el, ventilation och vs i badhuset.

imageq25w4.png

Pepparrotsbadet består av en upplevelsedel med bland annat relaxavdelning, café, gym, en 25-metersbassäng med åtta banor och rehabbassäng, en undervisningsbassäng samt en nittio meter lång rutschkana.

– Vi jobbar bland annat mycket med återvinning av energi. Till exempel genereras mycket spillvärme från kylanläggningar i gym, kontor och den intilliggande ishallen. Den spillvärmen ser vi till att använda till uppvärmning av vatten i badhuset, berättar Henrik Wall, Bravidas projektledare.

Det nya badhuset blev klart i mars 2021.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig? Ring ditt lokala Bravidakontor så berättar vi mer. Inget uppdrag är för litet eller för stort.