Gardermoen ökar Skandinaviens tillgänglighet

Den nya Pir Nord utökar kapaciteten på Gardermoen, Oslos flygplats, och möjliggör för fler resenärer att kunna besöka Skandinavien varje år. Bravida Norge fick uppdraget att genomföra kompletta elarbeten samt datakabel- och fiberläggning under byggnationen.

Fem norska och svenska avdelningar från Bravida samlades för att genomföra arbetet. Arbetet på Gardermoen påbörjades under 2014 med installation av ledningar och belysning i de tekniska rummen. Under sommaren 2016 var installationerna klara.

– Den nya Pir Nord på Gardermoen bidrar till att skapa en stor och effektiv skandinavisk knutpunkt. Med vår höga kompetens inom elektrotekniska lösningar kunde vi sköta alla installationer av tele- och datanätet. Arbetet pågick parallellt med den dagliga trafiken på flygplatsen, vilket ställde extra höga säkerhets- och försiktig­hetskrav på oss under arbetet, säger Tore S. Hansen, regionchef Bravida Oslo. 

Den nya terminalen, Pir Nord, ger plats för 17 nya flygplansplatser och de nya gaterna gör all av- och påstigning mer effektiv.

Den nya terminalen invigdes 2017, är
63 000 kvadratmeter stor och ökade flyg­platsens passagerarkapacitet till att kunna betjäna 28 miljoner resenärer om året. 

Byggherre är Avinor, Norges största ägare av flygplatser.

Foto: Avinor