Enkla åtgärder gav stora vinster åt Bröndby IF

Att optimera sin energiförbrukning kan innebära stora vinster. Detta stod klart för fotbollsklubben Bröndby IF när de 2022 påbörjade ett samarbete med Bravida Danmark för att se över sin energiförbrukning på Bröndby Stadium.

Brøndby Stadion

När den danska fotbollsklubben Bröndby IF såg elräkningen för sin fotbollsarena utanför Köpenhamn i Danmark skjuta i höjden på grund av ökande elpriser, påbörjades jakten på en lösning för att effektivisera och minska energiförbrukningen. Bravida kallades in och en omfattande översyn av arenan inleddes, som började med en ordentlig genomlysning av ena halvan av anläggningen. 

– Vi installerade en mängd sensorer på befintliga energimätare för el och uppvärmning, säger Martin Wulff, projektchef på Bravida. Sensorerna samlade in mängder av data, som vi sedan kunde analysera. Därefter började arbetet med att börja hitta lösningar för att effektivisera och optimera. 

För att kunna få en så omfattande bild och förståelse som möjligt av den stora fotbollsarenan som rymmer 28 000 åskådare, installerade Bravida totalt 50 energimätare för datainsamling. 

– Sedan tog det ungefär ett halvår innan vi hade pålitliga siffror att utgå ifrån, säger Martin Wulff. 

Martin Wulff Bravida

Ventilationssystemet ineffektivt
Men redan dessförinnan gjordes flera upptäckter. Efter den initiala datainhämtningen upptäcktes bland annat att ventilationssystemet var igång mer eller mindre utan avbrott dygnet runt, även nattetid när inga människor befann sig där. 

Förutom anläggningens ventilation kom vi fram till att det fanns stora möjligheter till besparingar gällande arenans belysning. Genom att kartlägga och optimera de befintliga systemen på anläggningen gjordes besparingar på 14 procent – utan att behöva investera i ny hårdvara. 

– Vi lyckades göra detta till minimala kostnader, understryker Martin. Det var väldigt spännande. En tekniker var på plats i ett par timmar och utförde några felkorrigeringar, understryker Martin.  

Analyserna av den insamlade datan blev en ögonöppnare för Martin och hans team. Och för Bröndby IF innebar det en besparing på cirka 300 000 danska kronor per år. 

– Även om man tror att driften fungerar som den ska, får man nya insikter om hur ett system fungerar, säger Martin Wulff. Det här är insikter vi tar med oss in i framtida projekt. 

En annan lärdom för Martins egen del är att han nu har förstått hur mycket energi som krävs för att få gräset inne i arenan att växa.

– Ja, det var ett spännande och väldigt lärorikt projekt. Det har varit väldigt kul att få komma in bakom kulisserna på den här stora arenan. 


Tecknat serviceavtal
Nu planeras etapp två där Bravida ska se över energiförbrukningen i den andra halvan av Bröndby Stadium. Och för att säkerställa driften och att arenan även fortsättningsvis kan fungera energieffektivt har ett fortlöpande serviceavtal tecknats med Bravida. 

Tack vare Bravidas roll i projektet har Bröndby Stadium nu även verktyg för att mäta och testa sin energiförbrukning framåt. Detta är en viktig del i en så kallad ESG-rapportering. Då görs en rapport som visar siffror för hur en verksamhet arbetar kring miljö, dess påverkan på samhället och hur den interna strukturen fungerar. Bravidas vägledning och projekthantering har varit i allra högsta grad varit behjälplig i att uppnå de strikta kraven för ESG-rapportering.

 

Faktaruta / Bröndby Stadium
Uppdragsgivare: Bröndby IF
Bravidas uppdrag: Energioptimering i form av screening, genomförande med installation av mätare, uppföljning och analys, samt löpande serviceavtal.
Projektstart: Hösten 2022. 
Antal medarbetare från Bravida: 2-3 st.