God luftkvalitet i Citybanan

Ett av Stockholms största infrastrukturprojekt, Citybanan, stod färdigt 2017. Det drog igång i januari 2009 och fyra år senare gick startskottet för installationerna av tunnelns ventilationssystem.

Drygt 30-50 meter under centrala Stockholm finns den underjordiska tunneln, där Bravida stått för alla ventilationsinstallationer. Den är sex kilometer lång och råder bot på den begränsade spårkapaciteten som huvudstaden haft.

Tunneln som öppnade i juli 2017 leder Stockholms pendeltågstrafik genom staden och gör resan både snabbare och smidigare för resenärerna. Genom Citybanan är det inte bara massor av människor som färdas, utan även enorma luftmängder. Kraven på luften är höga, betydligt högre än i exempelvis tunnelbanan. Därför fick Bravida i uppdrag att bryta ny mark i detta ventilationsprojekt.

– Den komplexa miljön och de höga kraven på luftkvaliteten gör detta till ett speciellt projekt. Men vår erfarenhet från arbetet vid Norra länken har varit och kommer att vara till vår fördel, säger Bravidas projektchef Christer Tronje.

Förutom permanent ventilation av hela Citybanans tunnelsystem har arbetet även inkluderat ventilation och brandgasventilation under byggtiden. 

Foto: Trafikverket