Pålitligt elunderhåll blev avgörande för wellpappfabrik – Adara Pakkaus valde Bravida

Bravida sköter el- och automationsunderhållet för Adara Pakkaus. De tre skiften i fabrikens produktionslinjer måste hållas i gång och störningarna minimeras. Underhållspersonalen ser till att fel kan förutses och problem åtgärdas innan de uppstår.

Adara-pakkaus-690x460.jpg

Adara Pakkaus tillverkar wellpapp och wellpappförpackningar i sin fabrik i Valkeakoski. Företaget startade 1933 och erbjuder kartongemballage, framför allt för livsmedels- och pappersindustrin, och olika butiks- och kampanjmaterial.

Under de senaste åren har Adara Pakkaus gjort omfattande investeringar i sin fabrik i syfte att höja automatiseringsnivån, i synnerhet automatiseringen av materialbearbetning. Fabriken har också genomfört andra moderniseringar som har effektiviserat produktionsprocesserna.

Krävande verksamhetsmiljö kräver djupgående expertis
Adara Pakkaus fabrik i Valkeakoski körs i tre skift. Maskinerna och förpackningslinjerna i de två fabrikshallarna, som till storleken motsvarar två fotbollsplaner, måste hållas igång för att förhindra att produktionen går långsammare eller stannar av helt. När det uppstår fel måste de åtgärdas så snabbt som möjligt så att maskinernas utnyttjandegrad förblir hög och leveranserna till kunderna inte försenas.

Adara Pakkaus beslutade sig för att lägga ut elunderhållet i fabriken på entreprenad 2013. Man ville hitta en partner som förutom expertis inom elsektorn även hade fördjupad kunskap om underhåll. Det räcker inte med endast underhåll, reparationer och service av maskiner, utan partnern måste kunna diagnostisera fel, hitta grundorsakerna till dem och åtgärda problemen så att de inte återkommer. Kravnivån på verksamhetsmiljön ökar eftersom maskinerna innehåller teknik och komponenter från flera olika tidsperioder.

Problemlösningsförmåga är nyckeln
Bravidas experter inom elunderhåll ser till så att el- och automationssystemen i både produktions- och fabriksfastigheten fungerar felfritt i Adaras fabrik. Förutom reparerande underhåll ingår även förebyggande underhåll med modifieringar och moderniseringar i underhållet. Bravida har elunderhållspersonal på plats under morgon- och kvällsskiften. Dessutom förser Bravida Adara med jourservice som ser till att fabriken har tillgång till underhåll även på nätter och helger.

Den utmanande verksamhetsmiljön kräver att elunderhållsexperterna har mångsidig kompetens. De måste behärska programmerbar logik, elektronik och mekanik, samt förstå hur processerna och linjerna i en industrianläggning fungerar.

Bravidas experter är erfarna problemlösare. De följer upp informationen som genereras av maskinerna och kommunicerar med maskinernas operatörer. Ofta är det just operatörerna som har kunskap om indikationer från maskinerna som kan leda till ett mer omfattande fel. Adara och Bravida har haft regelbundna linjemöten där man tillsammans med operatörerna diskuterar eventuella indikatorer, försöker förutspå problem och hitta lösningar på dem.

I underhållet tar man också hänsyn till maskinernas och komponenternas energiförbrukning. När maskiner och utrustning ska bytas ut rekommenderar Bravidas experter inköp som är så energieffektiva som möjligt och långsiktigt hållbara. 

Kommunikation är en förutsättning för ett effektivt samarbete
Samarbetet mellan Adara Pakkaus och Bravida bygger på kontinuerlig uppföljning, kommunikation och gemensam utveckling. Adaras medarbetare registrerar felanmälningar i datasystemet för underhåll, varifrån Bravidas experter kontrollerar dem och rapporterar åtgärder som vidtagits. Baserat på de data som registrerats i underhållssystemet kan man bland annat lokalisera grundorsakerna till återkommande fel, använda den information som ackumulerats i enhetens felhistorik vid felsökning samt följa upp utvecklingen av underhållet genom nyckeltal.

De regelbundna uppföljningsmötena säkerställer att man lär sig av de fel som uppstår och att information förmedlas från fabriksmedarbetarna till Bravida och från Bravida tillbaka till kunden. Ömsesidig feedback och ett ömsesidigt förtroende är en förutsättning för att fabriken ska kunna drivas effektivt.

– Samarbetet har varit flexibelt och effektivt. Bravida har förmågan att både reagera på olika utmaningar inom överenskommen tidsplan och agera proaktivt enligt underhållsprogrammet. Det är en stor fördel för oss att el- och automationsunderhållet sköts av en och samma operatör, oavsett om det handlar om en daglig felreparation eller ett planerat projekt. Personkemin fungerar också, och Bravidas medarbetare passar bra in i teamet, konstaterar Petteri Rekimies, produktionschef på Adara Pakkaus.

– Det är möjligt att vi kommer att utöka vårt samarbete i framtiden.

 

FAKTA / El- och automationsunderhåll 
Kund: Adara Pakkaus Oy 
Objekt: Fabriken i Valkeakoski, ca 20 000 m2 
Åtgärder: 
-Reparerande underhåll 
-Förebyggande underhåll 
-Modernisering och införande av nya maskiner 
-Elunderhåll av fabriksfastigheten 
Avtalsperiod: Kontinuerligt samarbete