Bravida installerade när Skellefteå kommun byggde nytt miljövänligt kulturhus och hotell

Bravida fick i uppdrag av HENT att utföra samtliga installationer när Skellefteå kommun byggde Sara kulturhus - ett nytt kulturhus och hotell. Byggnaden är Sveriges högsta trähus.

För att kunna ta del av det här materialet så behöver du godkänna användande av cookies.

Klicka här för att ändra inställningarna för cookies

Skellefteå kommun växer och har satsat på ett nytt kombinerat kulturhus och hotell. Byggnaden är helt byggd i industriträ med inslag av stål och är 74 meter hög med 20 våningar. Det gör byggnaden till Sveriges högsta trähus. Det nya kulturhuset fick namnet Sara kulturhus som är döpt efter författaren Sara Lidman. 

Bravida fick i uppdrag att utföra alla installationer, i ett samverkansprojekt med det norska byggbolaget HENT.

– Valet föll på Bravida, eftersom vi har goda erfarenheter från tidigare gemensamma partneringprojekt. Vi kände att det fanns en bra samsyn på hur projektet ska genomföras. Bravida finns lokalt i Skellefteå och flera närliggande städer, och har även genomfört liknande projekt i området, säger Vegard Brå, projektchef på HENT.

Kulturhuset och hotellet har certifierats enligt Miljöbyggnad Silver. Det innebär att byggnaden måste ha en hög energiprestanda, vilket har ställt höga krav på installationerna. Peter Norrman, projektchef på Bravida, förklarade vad det innebär för installationerna:

– Ventilation och kyla kommer att vara avgörande för att skapa en bra inomhusmiljö. Hela hotelldelen har en fasad av glas, och solenergin som släpps in alstrar mycket värme. Det driver upp energianvändningen, men kommer delvis att kompenseras av solceller på taket och fasaden. En annan åtgärd för att få ned energianvändningen är att välja energieffektiva installationskomponenter.

– Sprinkleranläggningen blir en annan viktig del av vårt jobb. I en träkonstruktion är det helt avgörande med ett effektivt brandskydd, kommenterar Peter Norrman vidare.

Projektet sysselsatte omkring 40 medarbetare från Bravida.

Byggnaden stod klar och invigdes hösten 2021.

Foto: Jonas Westling