Sjutton hållbara våningar – med magisk takträdgård

När det sjutton våningar höga MIMO-huset står klart kommer det att dominera bilden av Mölndals centrum utanför Göteborg. Bravida ska installera all el och vs i huset, som ska stå färdigt våren 2024.

– Logistikmässigt är det lite utmanande, säger avdelningschefen Bosse Strand på Bravida Göteborg.

mimo690x460px.jpg

Ett sjutton våningar högt kontorshus mitt i Mölndals centrum med en magisk takträdgård och en ovanligt hög miljöklassning – det kan låta som en extraordinär utmaning. Men Bosse Strand, avdelningschef på VS Entreprenad Bravida Göteborg, tar det med ro.  

– Logistikmässigt är det lite utmanande. Det ligger i centrum så det är mycket verksamheter runt omkring huset. Det är en hel del material som ska in och lossas, inte bara från oss utan även från andra entreprenörer. Det blir lite trångt och vi behöver ha vissa slot-tider. Så det behöver planeras mycket mer än vissa andra projekt, säger han.

Landmärke utanför Göteborg 
Byggnaden, som kallas MIMO, kommer bli ett landmärke i Mölndals centrum. Sjutton våningar högt kommer det att torna högt ovanför alla andra byggnader i området. Bravida har fått i uppdrag att installera all el och all VS i MIMO-huset av NCC. Ett krav var all installation ska vara klassad som ”excellent” enligt BREEAM-standarden. Det innebär att 70 procent av all installation ska vara hållbar.  

Bravida-bosse-strand-690x460px.jpg
– BREEAM är en miljöbyggnadskvalificering som innebär att man ska uppfylla vissa krav på material och annat. Det vi installerar ska vara hållbart helt enkelt. Det finns olika nivåer, där ”excellent” är den näst högsta. Man kollar på olika saker: energianvändning, inomhusklimat, vatten, hushållning, avfallshantering och så vidare. Att en installation har så hög BREEAM-klassning tillhör inte vanligheterna, berättar Bosse Strand.  

– Nej, det är ovanligt. Och det ställer ju lite högre krav på framför allt projektledningen eftersom det är viktigt att vi får in rätt material och rätt produkter redan i ett tidigt skede. Det går ju inte att ändra i efterhand. Men det är kul att vara med och bygga något där det är ett så stort fokus på att det ska vara hållbart.  
 
Park uppe på taket 
När MIMO står färdigt kommer det vara 17 våningar högt och innehålla 40 000 kvadratmeter kontorsytor. I bottenplan kommer det att finnas några butiker och ett gym. Högst upp i MIMO-huset kommer det att anläggas en takträdgård. En liten park, högt upp i himlen, där de som arbetar i huset ska kunna ta en kaffe och njuta av en milsvid utsikt.  

– Den ska vara tillgänglig för alla i huset, har jag förstått det som. Och det vet man ju själv att det höjer livskvaliteten när man jobbar och har ett sådant ställe att ta en paus på en fin vårdag. Det är kul att vara med och bygga något som man vet kommer att uppskattas.  
 
Enligt planen ska MIMO-huset vara klart för inflyttning våren 2024. Än så länge löper allt smidigt och går enligt plan, berättar Bosse Strand. Mycket tack vare samarbetet med NCC.   

– Vi har jobbat med dem förut. Det är en seriös byggare som har en bra inställning till sina underentreprenörer. Det underlättar verkligen vårt arbete på plats. 
 
FAKTA / Kontorsbyggnaden MIMO 
Vad: Nybyggnation av 17 våningar högt kontorshus med takterass. 
Vad: i Mölndal utanför Göteborg, Sverige. 
Bravidas uppdrag: Installation av el och vs. 
Uppdragsgivare: NCC. 
Tidplan: Huset ska stå färdigt våren 2024. 
Antal medarbetare: 16 medarbetare från Bravida Göteborg.