Bravida GreenHub Norge minskade Fagforbundets elanvändning

Bravida GreenHub är Bravidas koncept för service med hållbarhetsfokus och fossilfri leverans. Hos Fagforbundet i Oslo levererar Bravida service på elcykel och har dessutom hjälpt till att kraftigt reducera elanvändningen för belysningen i byggnaden.


Fagforbundet, Norges största fackförening, äger en kontorsbyggnad i centrala Oslo, där de bedriver huvuddelen av sin verksamhet. De senaste fem åren har Fagforbundet varit kund hos Bravida – och sedan 2021 på GreenHub, Bravidas koncept för service med fossilfri transport i Nordens större städer. 
 
Bravida GreenHub samlar alla Bravidas kompetenser 
GreenHub-kontoren ligger mitt i city och erbjuder service inom en 15-minutersradie. På så sätt kan Bravidas servicetekniker ta sig till kunderna med hjälp av elcyklar, elmopeder och promenader. Det minskar både Bravidas och kundernas klimatavtryck – samtidigt som kunderna får hjälp snabbare.  
 
Fagforbundets energianvändning för belysning minskade med 75 procent 
Bravida GreenHub levererar service inom all byggnadsteknik till Fagforbundet – bland annat el, säkerhet och svagström – och har ett särskilt fokus på energibesparing. Sanel Hasecic, chef för Bravida GreenHub Oslo, berättar: 
 
‒ När vi på GreenHub tog över kundavtalet 2021, berättade Fagforbundet att de hade som mål att 
spara energi i byggnaden. Det första vi gjorde var att byta ut gamla lysrör mot ny LED-belysning och installera sensorer som släcker belysningen när ingen befinner sig i rummet. 
 
‒ Totalt har vi hjälpt Fagforbundet att dra ned energianvändningen för belysningen med cirka 75 procent. I en byggnad av den här storleken, 8 000 kvadratmeter fördelat på 11 våningar, blir det stora summor varje år.  
 
Ett tydligt fokus på hållbarhet 
Bravida har även installerat bland annat laddstolpar i Fagforbundets parkeringsgarage, och finns tillhands när Fagforbundet behöver service i fastigheten. Hilde Vagle, chef för internservice på Fagforbundet, berättar: 
 
‒ Som kund är vi nöjda med hur välorganiserade Bravida är, och hur effektivt de utför arbetet. Serviceteknikerna kommer på elcyklar, är mycket grundliga och gör allt för att se till att jobbet blir utfört ordentligt. De har dessutom ett tydligt fokus på hållbarhet. Ett bra exempel är när de installerade laddstolpar i vårt parkeringsgarage och valde att återbruka en 25 meter lång 250 mm2 kabel som 
redan fanns i huset. 
 
‒ Sammantaget är min erfarenhet av Bravida mycket positiv. Deras personal är vänlig, uppmärksam och professionell. Vi använder fortsatt Bravida och rekommenderar dem gärna till andra som behöver multidisciplinära tjänster, säger Hilde Vagle.