Här kläcks fiskyngel – och idéer

Norr om Trondheim bygger den internationella jätten SalMar ett av världens största kläckerier för laxyngel. Ett krävande projektet som sätter Bravidas multidisciplinära team på prov.

Settefiskanlegg_Malm_NO.jpg

Norska SalMar är en av världens ledande producenter av odlad lax. Nu tar de nästa stora steg. Detta genom att bygga ett av världens största kläckerier av laxyngel på land, närmare bestämt i Tjuin i Steinkjer norr om Trondheim, där en 18 000 kvadratmeter stor anläggning ska producera 20 miljoner laxyngel årligen.

Satsningen är ett samverkansprojekt, där Consto står för de byggnadsmässiga konstruktionerna och Pure Salmon Kaldnes ansvarar för processanläggningen. Tillkommer gör också Bravidas expertis. Bravida Region Midt i Norge har nämligen kontrakt med Consto om att utföra elinstallation, ventilation, vs och fastighetsautomation på SalMars högteknologiska anläggning. Håkon Hellebust är tvärvetenskaplig projektledare på Bravida.

– Det är alltid roligt att vara inblandad i något som är stort också i internationella mått mätt. Dessutom ligger teknikprocessen i framkant. Att vara en del av något banbrytande, med våra moderna installationer, är jättehäftigt, säger Håkon Hellebust.

I slutfasen av det mekaniska arbetet
Interaktionsfasen inleddes 2020, varpå Bravida tillkallades som kontraktspartner 2021. Slutleveransen sker i september 2023. Just nu handlar Bravidas arbete om att slutföra det mekaniska arbetet, samt att felsöka och testa installationssystemen var och ett för sig.

Nästa steg blir att synka dem och se till så att el, ventilation, vs och automation samverkar enligt kundens önskemål. Häri ligger den stora utmaningen för Bravida. Inte minst för projektledaren Håkon Hellebust, som samordnar Bravidas multidisciplinära team, vilket för närvarande spänner mellan 25 och 30 medarbetare.

– Många hade inte arbetat multidisciplinärt i den här utsträckningen tidigare. I början var alla fokuserade på sin egen disciplin. Nu jobbar vi som ett Bravida, mot samma mål, på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Vi tänker som ett Bravida och levererar som ett Bravida,säger Håkon Hellebust.

Håkon Tjuin.jpg

Lära sig av varandra
Eftersom projektet ligger i framkant rent tekniskt lär sig projektledaren och medarbetarna av varandra varje dag. De möter utmaningar och hittar lösningar, vilket är den stora behållningen med arbetet, menar Håkon.

– Det finaste är att se hur teamet utvecklas tillsammans. Det är alltid bra att jobba med människor som kan lite mer än en själv. Mina kollegor är briljanta inom sina områden. Själv är jag elingenjör och kunde inte så mycket om till exempel ventilation och automation tidigare, säger Håkon.

En annan utmaning ligger i anläggningens natur. På SalMars laxodling är det som bekant inte människan som kommer i första hand, utan fisken, som går från rom till vuxen lax i flera olika stadier. Totalt handlar det om 62 pooler i olika storlekar, varav de allra största, det vill säga fiskens sista hägn, mäter 17 meter i diameter.

– Det är en enorm byggnad som inte liknar det vi jobbar med vanligtvis, som bostadshus och annat. Det är fascinerande att gå runt bland de stora poolerna och bara ta in hela produktionsanläggningens storlek, säger Håkon Hellebust.

Spännande utmaningar
Även relationen till Consto fungerar väldigt bra, menar Håkon. Precis som med Bravidas interna arbete präglas också samarbetet med kunden av en vilja att vara lösningsorienterade.

– Samarbetet funkar riktigt bra. Visst, det är inte nödvändigtvis så att Bravida och kunden tänker exakt likadant om utmaningarna, men för det mesta jobbar vi jättebra tillsammans, säger Håkon Hellebust.

Nu hoppas Håkon att Bravida och hans team får arbeta mer med den norska fisknäringen.

– Det är en rolig utmaning att vara en del av fisknäringen i Norge, som är en  stor industri och som det görs  enorma investeringar i, säger Håkon Hellebust.

 

FAKTA / SalMar fiskkläckeri
Vad: En av världens största anläggningar för uppfödning av lax.
Var: Norr om Trondheim, Norge.
Tidplan: Augusti 2021 till september 2023.
Bravidas uppdrag: El, ventilation, vs och automation.
Uppdragsgivare: Consto.
Antal medarbetare: 25-30 st.