Underjordiskt arkiv för finländsk kultur

Regeringsgatan är som vanligt lugn. På gatan ser byggarbetsplatsen liten ut, men under marken döljer sig ett nätverk av långa passager. Där byggs nämligen Finska litteratursällskapets nya underjordiska arkiv – Bravida Finland står för ventilations-, rör- och automationsarbeten.

Suomen kirjallisuuden seura_kuva.jpg

När det uppstår ett behov av nya lokaler i närheten av eller i Helsingfors centrum kan det vara svårt att hitta alternativ för utbyggnader. Finska litteratursällskapet, som arbetar för finländsk kultur och finländskt kulturarv, beslutade sig för att bygga nya lokaler under jord för att få arkivlokaler nära huvudbyggnaden.

För Bravida är arbete under jord inget nytt, så arbetet har gått enligt planerna under Regeringsgatan och Riddaregatan. Under byggtiden kommer Regeringsgatan att stängas av helt mellan Mariegatan och Riddaregatan. Dessutom öppnas Riddaregatan i riktning mot Kyrkogatan i den utsträckning som krävs för att kunna bygga en förbindelsegång.

Lokalerna har specifika temperatur- och fuktighetskrav eftersom det lagras arkivmaterial där. Det är viktigt att förhållandena i lokalerna förblir så stabila som möjligt utan större variationer, så att man kan garantera att materialet inte förstörs.

De nya lokalerna beräknas vara klara i slutet av maj 2022.