Projektering av el, vs och ventilation genom strukturerad samverkan

Bravida installerade ventilation, vs samt larm- och passersystem när Sveriges Lantbruksuniversitet byggde ett nytt Biocentrum.

Bravida Bostad fick för några år sedan uppdraget att projektera el, vs och ventilation för en renovering av 108 student- och forskarbostäder i en äldre byggnad vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Då särskild hänsyn togs till byggnadens ålder och karaktär, genomfördes en avancerad renovering med många utmaningar som krävde ett bra samarbete mellan samtliga parter.

sverigeslantbruksiniversitet_364x216.jpg

Bravida fick vara med i ett tidigt skede och projektera el, vs och ventilation tillsammans med NCC och Akademiska Hus. Att delta i projektering och tidiga skeden har varit ett uttalat mål enligt Bravidas affärsplan.

När projekteringen var klar utförde Bravida alla installationer inom el, vs och ventilation i entreprenadformen strukturerad samverkan.

Projektet avslutades under sommaren 2020.

Kontakt

Hur kan vi hjälpa dig? Ring ditt lokala Bravidakontor så berättar vi mer. Inget uppdrag är för litet eller för stort.