Projektering av el, vs och ventilation genom strukturerad samverkan

Bravida installerade ventilation, vs samt larm- och passersystem när Sveriges Lantbruksuniversitet byggde ett nytt Biocentrum.

Bravida Bostad fick för några år sedan uppdraget att projektera el, vs och ventilation för en renovering av 108 student- och forskarbostäder i en äldre byggnad vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Då särskild hänsyn togs till byggnadens ålder och karaktär, genomfördes en avancerad renovering med många utmaningar som krävde ett bra samarbete mellan samtliga parter.

sverigeslantbruksiniversitet_364x216.jpg

Bravida fick vara med i ett tidigt skede och projektera el, vs och ventilation tillsammans med NCC och Akademiska Hus. Att delta i projektering och tidiga skeden har varit ett uttalat mål enligt Bravidas affärsplan.

När projekteringen var klar utförde Bravida alla installationer inom el, vs och ventilation i entreprenadformen strukturerad samverkan.

Projektet avslutades under sommaren 2020.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig? Ring ditt lokala Bravidakontor så berättar vi mer. Inget uppdrag är för litet eller för stort.