Facebooks datacenter i Luleå

Ett av världens mest högteknologiska och energieffektiva datacenter finns i Luleå. Det är Facebook som valt att placera några av sina serverhallar där på grund av det kalla klimatet.

Med nästan 2 miljarder användare som laddar upp bilder och installerar applikationer varje dag, skapas ett enormt datalagringsbehov för Facebook. För att hantera den enorma mängden data behövdes ett nytt datacenter. Två viktiga faktorer ledde till beslutet att förlägga datacentret i Luleå.

  1. Möjligheten att ta tillvara på det kalla klimatet i norra Sverige (genomsnittstemperaturen i Luleå är 1,3˚C)
  2. Att kunna utnyttja den väl utbyggda infrastrukturen.

Facebook hade en egenutvecklad installationslösning och behövde en aktör som kunde klara den komplexa uppgiften att anpassa lösningen samt planera och leverera installationer till serverhallen. Bravida, NCC och två amerikanska byggbolag fick uppdraget. Bravida fick helhetsansvar för installationsarbetet som även omfattat projektering, planering och installation av all el, vs och ventilation samt sprinkler och brandlarm.

Uppdraget är Bravidas hittills enskilt största affär och har sysselsatt cirka 200 montörer och projektledare. Förutom tekniska utmaningar har projektets omfattning och dess snäva tidplan ställt stora krav på organisation och utförande. Med fungerande rutiner för samordning och förmåga att jobba nära både beställare och leverantörer har Bravida utarbetat lösningar för allt ifrån logistiska utmaningar till fullskaletester i tidigt skede, vilket varit till hjälp i projektet.

Anläggningen var Facebooks första datahall utanför USA och var då det största i sitt slag i Europa.

Byggstart skedde i oktober 2011 och anläggningen stod klar 2013.