Solceller för en hållbar skolgång

När den nybyggda grund- och gymnasieskolan i Søgne Kommun i Norge, skulle inrätta en omfattande elinstallation med bland annat solcellspaneler på taket, fick Bravida en central roll i projektet. Bland annat installerades 2 210 solpaneler på en yta av 4 800 kvadratmeter tillsammans med underleverantören Solenergi FUSen AS.

sogne-skola-690x460px.jpg

Förutom ett solcellssystem på skolans tak, har den omfattande elinstallationen bestått av laddplatser för elbilar, inom- och utomhusbelysning, IKT-system, larm- och passersystem samt porttelefon. Bravida var delaktiga i projektet från start och kunde därmed bidra med kunskap och innovativa lösningar.  

– Vår tidiga delaktighet i upphandlingen gav oss en stor möjlighet till prefabricering. Det möjliggör ett så konkurrenskraftigt erbjudande som möjligt, som i sin tur även påverkar projektets kvalitet och byggtid, säger Agnar Klakegg, avdelningschef för elprojekt i Kristiansand.  
 
Övergått till ett serviceavtal 
Det första spadtaget i projektet sattes 2020, och ett och ett halvt år senare stod projektet färdigt. För att få jobbet gjort har ett 20-tal Bravida-anställda varit med och bidragit med sin kunskap.  

agnar_klakegg.jpg
– Under projektets gång har vi även tagit in lärlingar som har gjort snabba framsteg på kort tid, tillägger Agnar. Nu är projektet överlämnat till kund, och de har börjat flytta in på skolan. 
Förutom installationen och expertisen kring den, har även ett grundligt serviceavtal tecknats.  

– Vanligtvis går det fyra år och sedan förnyas avtalet av kommunen, fortsätter Agnar. Det här är en del av vårt mervärde, att vi inkluderar serviceavtal i offerten. 

 
Digitala ritningar skapar effektivitet 
I ett så pass övergripande projekt får man räkna med att man stöter på en och annan utmaning. Här menar Agnar att Bravidas erfarenhet har varit till stor nytta.  

– Planeringen av projektet har varit en viktig faktor i vårt framgångsrika genomförande, menar han. Att vi har arbetat med digitala ritningar samt haft en tydlig och systematisk plan för slutförandet har varit en stor fördel.  

Den goda planeringen har varit en av grundpelarna i projektet. I och med att det är så många olika kommunicerande system, har just smidigheten varit kritisk.  

– Det är många system som måste prata med varandra och byggtiden har varit kort, säger Agnar. Min roll som avdelningschef har varit att sy ihop det hela, med rätt team med projektledare, ansvariga, montörer och lärlingar. Samt att vara en stödperson och samtidigt se till att projektet hela tiden är på rätt kurs. 
 
Solsäkert område 
Ett grönt tänk samt att tillämpa hållbar energi är ett stort fokus för Søgne kommun. Att det är ett av Norges mest solsäkra områden är det även givet att dra nytta av solenergin genom att installera solceller på skolans tak. Solenergin fungerar som ett komplement till skolans övriga system, och den energi som inte förbrukas kan sedan säljas till Energiselskapet.  

– Det har varit ett roligt projekt där allt har gått smidigt, med ett fantastiskt bra samarbete, avrundar Agnar. Genom hela projektet har vi arbetat med digitala ritningar i Dalux och haft ett gott samarbete med projektledare Jan Sandstaa och de ansvarige arbetsledarna: Henning Hjort och Lars Borgenvik på Bravida, samt med BRG Entreprenør och kunden. 
 
 
FAKTA/Ny skola i Søgne 
Vad: Hållbara installationer i en nybyggd skola. 
Var: Søgne, Norge. 
Tidplan: Första spadtaget 2020, skolan togs i drift 2022. 
Bravidas uppdrag: Elinstallationer, däribland solceller och laddplatser. Nu har projektet övergått till ett serviceavtal. 
Uppdragsgivare: Søgne kommun. 
Antal medarbetare: Ca 20 montörer samt Bravidas projektavdelning i Kristianstad.