Energieffektiva installationer i fabriksbyggnad för driftsäkra processer

När kökstillverkaren Nobia byggde en ny, stor fabriksbyggnad i Jönköpingstrakten var driftsäker automatisering av processer ett viktigt krav. Bravida fick uppgiften att säkerställa hög tillgänglighet men också en backuplösning i form av två speglade serverrum för garanterad drift.

Q3-2022-torsvik-SV-690x460px.jpg

Den nybyggda fabriken, där Nobia tillverkar köksinredning, ligger i industriområdet Torsvik och täcker 125 000 kvadratmeter. Stora delar av verksamheten består av automatiserade processer, vilket ställer höga krav på de tekniska installationerna. Skulle någon av dessa processer stöta på problem kan det innebära kostsamma konsekvenser för hela produktionskedjan. Här har Bravida projekterat serverrum, även kallat datahallar, som genom sin design och redundans säkerställer hög tillgänglighet och möjliggör till att hålla samtliga processer igång även vid strömavbrott eller andra oförutsedda händelser.

Driftsekonomi i fokus
Förutom att se till att den fasta installationen med el-, vatten- och ventilationsdragning har gått rätt till, har Bravida säkerställt att hela den tekniska installationen har designats efter kundbehovet, där god driftsekonomi har stått i fokus.

Ett exempel är den energieffektiva kyllösningen där datahallen drivs på fastighetens övriga kylanläggning. Elon Lövgren, Key Account Manager på Bravida med specialistområdet Critical Power, har varit kommersiellt ansvarig för projektet, som består av projektering och installation av två serverrum. Det första är nu färdigställt och i drift.

– Under 2023 ska nästa etapp byggas, serverrum nummer två. Det är här man pratar om redundans: det här är så pass verksamhetskritiskt att en backup behövs. Skulle de tappa uppkoppling, eller att det blir ett fel eller haveri, måste det andra backa upp. Då bygger man oftast speglade hallar.

Bravida har även tecknat ett serviceavtal med Nobia, vilket kommer att säkerställa driften av båda serverrummen under fem år framåt och skapa bra arbetstillfällen för många Bravida-medarbetare i trakten.

Strikta hållbarhetskrav
Installationen har byggts efter en så kallad BREEAM-certifiering – ett miljöcertifieringssystem som ställer hårda krav på byggnationer och installationer.

– Det är strikta krav vad gäller hantering av transporter, hållbarhet kring byggnationen, material och råvaror, vilket jag tycker är väldigt positivt.  Här har vi gått in med en, för kunden, väldigt driftoptimal och ekonomisk lösning, säger Elon Lövgren.

För att ro projektet i hamn har ett tjugotal medarbetare bidragit med sin expertis. Dels från avdelningen för Critical Power men även Bravidas lokala närvaro. Det är bland annat detta som är Bravidas mervärde till kunden, att installationen blir mer hållbar genom lägre drivmedelskostnader och kortare reslängder.

– Det blir mer klimateffektiva installationer med Bravidas lokala närvaro. Det är även en del i varför Bravida har startat upp Critical Power, avbrottsfri drift. Det här blir allt viktigare i dagens samhälle och något som efterfrågas mer, och i dag finns det flera aktörer som reser ganska långt. Här vill Bravida ha den här lokala närvaron för att bli mer klimatsmart åt kunden.

Lokal närvaro en fördel
Ett annat exempel på Bravidas mervärde är att kontoret i grannstaden Värnamo klev fram när Jönköpingskontoret hade fullt upp.

– Elavdelningen i Jönköping var fullbelagda och kunde inte kalkylera på anbudet, säger Elon. Här är det så kul att se den lokala styrkan, att Värnamokontoret räckte upp handen och kunde räkna på entreprenaden åt oss. Det är jättehäftigt med vår lokala närvaro, annars hade vi inte kunnat klara av att lämna in ett anbud.

Elon Lövgren avslutar med att berätta om den positiva och lärorika processen, både med kunden men även med de inblandade medarbetarna.

– Det har varit givande. Vi har gjort liknande projekt, till exempel Coops nya centrallager i Eskilstuna där vi drog mycket lärdom. Vi har nu ett bra koncept för dessa typer av installationer. Utan vår projektchef Fredrik Nordahl, som höll ihop leveransen, hade det inte gått. En annan framgångsfaktor har varit vårt teamwork, både internt och med kunden. Vi har strävat mot samma mål och det har varit viktigt i det här projektet.

FAKTA/Ny fabriksbyggnad
Vad:
Fabriksbyggnad med höga krav på automation och redundans.
Var: Torsvik utanför Jönköping, Sverige.
Bravidas uppdrag: Installation av Critical Power, el, vs, kyla och ventilation.
Uppdragsgivare: Nobia Produktion AB
Tidplan: Första etappen blev klar 2022, etapp två färdigställs under 2023.
Antal medarbetare: Ett tjugotal.
Foto: Nobia