Vårt hållbara servicekoncept GreenHub levererar service till kulturminnesmärkta fastigheter i Danmark

Gamla byggnader med hög säkerhetsklassning kan bjuda på många utmaningar. I Danmark har Bravida erbjudit servicetjänster åt statliga Byggnadsstyrelsen i snart två år. Allt enligt det hållbara servicekonceptet GreenHub.

– Det är ett sätt att främja Bravida som en hållbar organisation, säger driftskoordinator Thorbjørn Findsen på Bravida.

DK-byggnadsstyrelsen-690x460px.jpg

När Bravida i Danmark startade sin avdelning för Facility Management var det med gasen i botten från start. Det första kontraktet skrevs med statliga Byggnadsstyrelsen, som bland annat ansvarar för många departement, domstolar och polisstationer. I stället för att starta i liten skala och långsamt bygga upp verksamheten, inledde man med att serva 140 byggnader över hela landet. Drygt 400 anställda är involverade i projektet, som har pågått sedan den 1 december 2021 och som löper under tre år.

– Avtalet gäller fyra verksamhetsområden: kyla, ventilation, el och vs. Vi finns som sagt i hela landet, men mycket är centrerat kring Slottsholmen i centrala Köpenhamn, där många departement ligger, säger Thorbjørn Findsen, driftskoordinator för projektet i Danmark.

Speciella krav
Att serva just departement, domstolar och liknande byggnader ställer lite speciella krav på utförarna. En anledning är att många av byggnaderna är väldigt gamla.

– Många av departementen på Slottholmsgade och runt omkring i Köpenhamn är kulturminnesmärkta. Det är förstås en utmaning för våra montörer, men en positiv utmaning. De tycker att det är spännande. Många av våra montörer kommer från andra företag, som har skött byggnaden tidigare. Så de känner till platserna mycket väl. Byggnadsstyrelsen har varit väldigt positiva till det. De känner sig trygga med att vår personal känner till byggnaderna så bra.

Projektet har inneburit en del logistiska problem, både på grund av pandemin och på grund av att flera av fastigheterna är säkerhetsklassade.

Hållbarhet genomsyrar allt
Förutom att vara det största serviceavtalet för Bravida i Danmark, är avtalet med Byggnadsstyrelsen även banbrytande på ett annat sätt: det bygger på principen att allt ska ske hållbart. Bravidas koncept GreenHub är centralt, och var en viktig orsak till att Byggnadsstyrelsen valde just Bravida.

– GreenHub är ju en del av Bravidas sätt att sätta hållbarheten främst. Våra elmontörer är till exempel helt cykelburna, de har ingen bil. Vi väntar på att rörmokarna ska få cyklar. Det finns en viss kulturell barriär som måste övervinnas här, men vi är säkra på att det kommer att komma. Det är ett sätt att minska CO2-förbrukningen, och ett sätt att främja Bravida som en hållbar organisation.

Vad är det roligaste med det här projektet?
– Jag tycker det är ett superintressant projekt. Vi hjälper till med grundläggande maktstrukturer i Danmark. Och så tycker jag att det är roligt att vi är ett företag som har högt ställda hållbarhetsmål.

–Det är även spännande att vara med och bygga en ny avdelning, Facility Management, med alla utmaningar det innebär. Vi har stött på några hinder efter vägen, men vi har gått vidare och blivit starkare dag för dag.

 

FAKTA/Byggnadsstyrelsen
Vad:
GreenHub-serviceavtal för danska Byggnadsstyrelsen
Var: Byggnader över hela Danmark.
Bravidas uppdrag: Service inom kyla, ventilation, el och vs.
Tidplan: Serviceavtalet tecknades 2021, löper över tre år med möjlighet till förlängning ytterligare tre år.
Antal medarbetare: Ca 400 medarbetare.