Danmarks högsta och djupaste arbetsplats – Stora Bältbron

Bravida Danmark ansvarar för drift och underhåll av alla mekaniska och elektriska system på Stora Bältbron och tunneln som finns i anslutning till bron. Installationerna är många och olika, vilket gör uppdraget mycket komplext.

Ramavtalet skrevs med det danska bygg- och anläggningsföretaget Sund & Bælt A/S. Bravida Danmark ansvarar för drift och underhåll av alla mekaniska och elektriska system på Storbältsbron och den anslutande tunneln.

Kontraktet omfattade alla typer av både väg- och järnvägstekniska installationer i tunnlar och på broarna till förbindelsens drygt 22 kilometer motorväg och 25 km järnväg. Det är en mycket komplex uppgift med en mängd olika installationer, som det erfarna teamet på 25 medarbetare från Bravida arbetar med dagligen. De ser till tekniken och arbetar med att utveckla och modernisera installationerna längs hela förbindelsen, på Danmarks högsta och djupaste arbetsplats.

Alla medarbetare har genomgått en utbildning i installationerna som ingår i kontraktet. De har även fått en säkerhetskurs i hur de färdas säkert och följer att rutiner och regler som finns på en så annorlunda arbetsplats som en kombinerad bro och tunnel.

Bravidas påbörjade drift- och underhållsarbetet 1 juni 2016 och pågick till slutet på 2020.

I november 2020 fick Bravida återigen förtroendet från Sund & Bælt A/S att ansvara för drift och underhåll av alla mekaniska och elektriska system på förbindelsen, som även omfattar underhåll av Öresundsbrons markanläggning på den danska sidan. Ramavtalet löper över fyra år från 1 november 2020, med möjlighet till ytterligare förlängning i upp till fyra år.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig? Ring ditt lokala Bravidakontor så berättar vi mer. Inget uppdrag är för litet eller för stort.