Teknisk expertis fick Schneider Electric att välja Bravida

När Schneider Electric letade serviceleverantör för sina kontor runt om i Norden föll valet på Bravida. Med stor geografisk täckning och expertis inom teknisk fastighetsdrift var Bravida en klockren partner.

automation-tjej-display690x460px.jpg

Bravida har nyligen ingått ett nordiskt serviceavtal med Schneider Electric, där Bravida sköter all teknisk Facility Management kring 17 anläggningar. Serviceavtalet innefattas av det förebyggande och felavhjälpande underhållet, samt akututryckningar kring fastigheternas tekniska system.

– Det rör sig om allt från brandlarm till ventilationsanläggningar, till elcentraler och hjärtstartare, alltså allt kring en byggnad, med hängrännor, takläckage och liknande, förklarar Pontus Monthan, ansvarig för Bravidas tekniska Facility Management satsning i Sverige och tillförordnad i Norden.

Bravida en ”one stop-shop”
Totalt har Schneider Electric i dag ett 70-tal kontor runt om i Norden, där servicetjänster för de största kontoren var ute för upphandling gällande teknisk fastighetsdrift. I avtalet ingår leverans av servicetjänster till nio anläggningar i Sverige, fem i Danmark, två i Finland och en i Norge. Först ut på agendan för Bravidas del var Sverige, där de avtalade tjänsterna började levereras i april 2022. Under kvartal två 2023 väntas även Danmark, Norge och Finland vara igång.

Det givna samarbetet bygger delvis på Bravidas särskilda satsning på den här typen av tjänster, samt att vi kan erbjuda en ”one stop-shop”-lösning för just teknisk Facility Management.

– Vi kan i egen regi erbjuda nästan 90 procent av de tjänster Schneider Electric efterfrågade med egen personal, berättar Pontus. Ingen annan aktör var i närheten av det, vilket innebär att kunden i slutändan betalar ett billigare pris genom att anlita oss.

Bra geografisk närvaro
Bravidas geografiska täckning var också en avgörande faktor i upphandlingen – med en geografisk närvaro i så gott som alla platser där Schneider har sina kontor. På så vis hålls resekostnader nere, och att den utförande kompetensen finns lokalt är positivt både ur ett kostnadsmässigt perspektiv och ett miljömässigt.

Bravidas praktiska expertis inom fastigheter fungerar som ett perfekt komplement för en kund som Schneider Electric, som i sin struktur verkar inom logistikcenter, fabriker och kontor. Schneider Electrics expertis ligger i sin tur i de bakomliggande systemen som underhåller fastigheterna.

– De är en systemleverantör och vi är operatörer av system som de säljer, säger Pontus. Och de kanske inte har den detaljkunskapen kring hur man underhåller en byggnad rent praktiskt, utan verkar mer på systemsidan. Så återigen är det en win-win situation för både oss och dem.

Fördjupat samarbete framåt
Avtalet löper över tre år med en optionsförlängning som förlängs årsvis. För att upprätthålla Bravidas goda service krävs självfallet även insatserna från duktiga medarbetare.

– I projektet är vi totalt sett mellan 35–40 personer som är involverade på ett eller annat vis, säger Pontus. Vi håller ihop det hela genom en ”single point of contact” gentemot kunden. Kunden får alltså en kontaktperson att prata med, vilket också blir en fördel för dem.  
Pontus berättar att samarbetet med Schneider Electric har fördjupats på andra områden, att företagen bland annat har krupit närmare varandra kring automatiseringstjänster.

– Avtalet är omfattande och det kan även innefatta energioptimeringar i fastigheterna, fortsätter han. Vi tittar på samarbeten kring Bravida Charge, solpaneler, energilager och andra energisparande lösningar. Det är definitivt en intressant kund inom rätt segment.

Kundens behov i fokus
Bravidas tidigare vana av att arbeta med internationella bolag har gett en fördel när det kommer till att sy ihop säcken. Dels gällande att översätta internationella regelverk och avtal, men även när det kommer till avvägningar och att lyssna in och vara adaptiv efter kundens behov.

– Det är en seriös industripartner som vill jobba med oss och som vi vill jobba med, sammanfattar Pontus. Det ger stora möjligheter att utveckla det här samarbetet tillsammans. Vi har väldigt stora förhoppningar att avtalet ska vara ”top of the line” kring teknisk Facility Management på den nordiska marknaden.

 

FAKTA / Serviceavtal med Schneider Electric 
Vad: Serviceavtal inom Facility Management  
Var: 17 anläggningar i Sverige, Finland, Danmark och Norge. 
Tidplan: Start i april 2022 för ett avtal som löper på tre år. 
Bravidas uppdrag: Förebyggande och felavhjälpande underhåll inom Facility Management, samt akututryckningar kring fastigheternas tekniska system.  
Uppdragsgivare: Schneider Electric 
Antal medarbetare: Ett 40-tal medarbetare arbetar med projektet.