Installation blev service på Sveriges största postterminal

Varje dygn hanteras omkring två miljoner brev av cirka 500 medarbetare på Postnords postterminal i Rosersberg. Bravida har tidigare gjort alla installationer inom el, vs, ventilation, sprinkler samt övervakning i jätteterminalen. Nu har Bravida fått fortsatt förtroende att dessutom ta över ansvaret för drift och underhåll av byggnaden.

Postterminalen är Sveriges största med sina 49 000 kvadratmeter och angörs dagligen av 200 fordon. Tåg hämtar och lämnar varje dygn post inne i terminalen. Bravida har varit med och gjort alla installationer i terminalen som stod klar i augusti i 2014.

– Varje dygn hanteras omkring två miljoner brev i terminalen vilket ställer höga krav på att el, vs och ventilation fungerar problemfritt. Med ett helhetsansvar för driften och underhållet säkerställer vi att så sker, säger Hamid Bakhtiari, kundansvarig på Bravida Service Management och ansvarig för driftsunderhållet med Postnord.

Sammanlagt får 800 000 hushåll och 77 000 företag sin post levererad via brev­terminalen i Rosersberg. Terminalen har låg energiförbrukning och på taket finns 2 000 kvadratmeter solceller. Bravida har under installationsarbetet uppfyllt Postnords höga krav på en låg energi­förbrukning och kommer fortsätta fokusera på det under drift- och underhålls­arbetet.