Grönt ljus för klimatvänlig fjärrvärme

I det danska samhället Havdrup får nu 1 000 hushåll 100 procent fossilfri värme. Bravida är på plats och förverkligar Solrød Fjernvarmes största projekt någonsin, vilket ger stora klimatvinster till Solrøds befolkning.

Bravida-therkel-nielsen-690x460px.jpg
Just nu bygger danska Solrød Fjernvarme ut ett klimatvänligt fjärrvärmenät i Havdrup sydväst om Köpenhamn. Satsningen är Solrød Fjernvarmes största projekt någonsin och ska låta uppåt  
1 000 lokala hushåll fasa ut gasen och i stället koppla in sig på ett 100 procent fossilfritt fjärrvärmenät. Allt för att tillvarata den energi som redan är producerad och annars blir till avfall. De minskade koldioxidutsläppen är inte bara hållbart ur ett klimatperspektiv, utan också för lokalbefolkningens plånböcker.  

Bravida Fjärrvärme, som utför samtliga anläggnings- och rörarbeten, är mer än välkomna till de aktuella bostadsområdena i Havdrup, berättar projektchefen Therkel Nielsen.  

– Just nu är gas en het fråga. Det är inte alla som har en positiv bild av gas. På grund av omvärldsläget vill alla byta ut gasen och få vår fjärrvärme så fort som möjligt. ”När kommer ni? Skynda er!”, är det många som säger. De som bor i området är väldigt glada över att vi kommer, säger Therkel Nielsen och skrattar.  
 
Stort samarbetsprojekt 
Projektet startade 2020 och sker i samarbete mellan Solrød Fjärrvärme och Solrød Kommun. Ungefär 150 hushåll kopplas in i det toppmoderna fjärrvärmenätet i varje etapp, varav Bravida precis har slutfört den första etappen och redan är i gång med nästa. I dag engagerar fjärrvärmesatsningen 25 medarbetare från Bravida, närmare bestämt 20 markarbetare, tre svetsare och två som arbetar med vs.  

– Vi har kontrakt för en fas i taget, men hoppas att vara involverade till alla etapper är färdiga vid 2026. Varje kontrakt är värt 25 till 35 miljoner danska kronor, säger Therkel Nielsen.  

Det fossilfria fjärrvärmenätet bygger i grunden på två samverkande energikällor. Dels handlar det om solenergi utvunnen ut ett solfångarsystem, dels om överskottsvärmen som bildas när exempelvis tång och husavfall förbränns i Solrøds biogasanläggning i Gammel Havdrup. Därefter skickas fjärrvärmen ut i det nya nätet som Bravida för till Naurbjerg, Kirke Skensved och södra delen av Havdrup.  

– Vi gräver ner rören i marken och svetsar dem samman, så att hushållen får en mer miljövänlig värme, säger Therkel Nielsen.  
 
Bidrar till klimatmålen 
Sammantaget bidrar fjärrvärmesystemet till en minskning av växthusgasutsläppen med 1 200 ton per år och blir därmed ett konkret bidrag till att förverkliga Solrøds kommuns ambitiösa klimatmål. Men vägen dit innebär många utmaningar, inte minst för Bravida. Normalt används ett sandbaserat material för att isolera rören i marken. Omvärldsläget har emellertid inneburit en brist på materialet, varför Bravida har arbetat med fyllnadsmaterialet Durapor, som tillverkas av 100 procent återvunna glasrester och alltså minskar fjärrvärmenätets klimatpåverkan ytterligare.  

– Det gör också att värmeläckagen i rören minskar drastiskt. Materialet är en slags glasfiberisolering som tas fram genom en speciell process där man hettar upp återvunnet glas. Det fungerar väldigt bra. Omvärldsläget gör att vi tvingats hitta nya material och bytet till sandmaterialet är ett bra exempel på detta, säger Therkel Nielsen.  
 
Jobbar som ett team 
Det 25 personer starka Bravida-teamet arbetar inte bara lösningsorienterat internt. Även samarbetet med kunden beskriver Therkel Nielsen som ovanligt fruktsamt.  

– Samarbetet och den pågående dialogen med kunden är faktiskt det bästa med projektet, vi hittar lösningar tillsammans och jobbar som ett team, säger Therkel Nielsen som ser fram emot de kommande etapperna i danska Havdrup. Inte minst för miljöns skull.  
– Det är kul att arbeta med nya material. Tidigare hade man använt ungefär samma teknik och processer i 20 år. Det är väldigt roligt att bidra med något nytt, som dessutom värnar om miljön.  
 
FAKTA/Klimatvänlig fjärrvärme i Havdrup 
Vad: Utbyggnad av fjärrvärmenät. 
Var: Havdrup i Danmark. 
Tidplan: 2020-2026. 
Bravidas uppdrag: Markentreprenad, vs, svets.   
Uppdragsgivare: Solrød Fjernvarme och Solrød kommun. 
Antal medarbetare: Ca 25 medarbetare.