Service på Sunderby sjukhus

I tolv år har Bravida skött den fastighetstekniska driften av Sunderby sjukhus i Luleå. Ett samarbete som alltid präglats av lyhördhet och goda relationer.

När Sunderby sjukhus i Luleå invigdes 1999 var det Europas modernaste. Än i dag är sjukhuset en av Sveriges tekniktätaste byggnader. Inte konstigt att den fastighetstekniska driften ställer höga krav på både beställare och leverantör. Bravida Service Management har varit med från början och har i dag ett helhetsgrepp om den tekniska driften.

– Vi sköter vatten, el, gas, kyla och ventilation, men vi har även hand om badanläggningar och reningsanläggningar. Egentligen ansvarar vi för all verksamhetsutrustning, även om det förstås finns teknisk utrustning som vi inte sköter om, säger Ove Röshagen, Bravidas driftsledare på plats.

Dan Sundén, beställare från Landstingsfastigheter i Luleå, tycker att samverkan fungerar bra.
– Personerna på plats är verkliga driftsmänniskor. Jag kan lita på att saker blir utförda och att de tar sitt ansvar. Det gäller att förstå sin roll också, alltså att de jobbar för Bravida men representerar Norrbottens läns landsting. Den biten fungerar också jättebra.

Även Bravidas driftledare Ove menar att samarbetet löper smärtfritt.
– Vi har en väldigt bra relation med landstinget och samarbetet har alltid varit smidigt. Uppstår något gäller det att lösa problemet i första hand. Patientsäkerheten är alltid viktigast. Vi ju är här för patienternas skull.

Foto: Region Norrbotten

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig? Ring ditt lokala Bravida kontor så berättar vi mer. Inget uppdrag är för litet eller stort.